News

  • Geschäftsstelle der EKS
    27 mai 2020

    Gottfried Locher banduna la Baselgia evangelica refurmada da la Svizra BERS

    Il president da la Baselgia evangelica refurmada da la Svizra, Gottfried Locher, ha communitgà oz cun ina brev al president sinodal ch'el vegnia a sortir da ses uffizi.
    leger vinavant